Line@ Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการ Line@

What is LINE@?

LINE@ เป็นบริการในการสื่อสารช่องทางใหม่ ที่แยกมาจาก LINE ส่วนบุคคล โดยสามารถให้ Friends มาติดตามเพื่อพูดคุย และรับข่าวสารโปรโมชั่น และยังสามารถพูดคุยกันแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อที่จะช่วยทำให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

1.One button away from  thousands of friends

ส่งข้อความ หรือคูปอง ไปยัง Friends ทั้งหมดที่ติดตามกับบัญชี LINE@ ของคุณได้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ส่งข่าวสาร กิจกรรม และกระตุ้นยอดขาย ด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง

2.Quality time alone with 1-on-1 chats

สามารถพูดคุยกับ Friends แบบ 1 ต่อ 1 ได้อย่างง่ายดาย  เหมือนกับการพูดคุยบนแอพพลิเคชัน LINE

3.Post announcements quickly on the Timeline

สร้างความสัมพันธ์กับ Friends ด้วยการสื่อสารเรื่องราว ข่าวสาร และโปรโมชั่น ผ่านทาง Timeline

LINE@ (LINEat) Marketing Services: ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • บริการสร้าง Line@ Official ประเภทบัญชีทั่วไป หรือประเภทบัญชีที่ผ่านการรับรอง 
 • สร้างและเปลี่ยน Picture Profile and Cover Timeline ตามความเหมาะสม
 • บริการอัพเกรดประเภทบัญชี เป็นประเภท พรีเมียม ID (Premium ID)
 • บริการอัพเดทข่าวสารผ่าน Facebook Fan Page ตามรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนดมาวันละ 1-8 บทความ
 • บริการดูแล Line@ Account ของท่านตลอดระยะเวลาการให้บริการ
 • บริการอัพเดตรูปภาพ คลิปวีดีโอ เกร็ดเคล็บลับ แคมเปญการตลาด โปรโมชั่นผ่านทางหน้า Timeline
 • บริการส่งข้อความ หรือคูปอง ไปยัง Friends ทั้งหมดที่ติดตามกับบัญชี LINE@ ตามประเภทของ Package ที่ใช้ ประกอบด้วย  แพ็กเกจแบบไม่เสียค่าบริการ และแพ็กเกจแบบเสียค่าบริการ (Paid Plan) โดยจำนวนข้อความที่ส่งขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือก
 • สร้างและออกแบบ Artwork เบื้องต้น สำหรับการโพสต์นำเสนอเนื้อหา ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ บน Timeline
 • บริการสร้าง กิจกรรม/Events ให้กลุ่มสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วนกับ Line@ Account โดยเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • บริการหาสมาชิกเพิ่มเติมให้กับ Line@ เพื่อสร้างเครือข่ายให้มากที่สุด
 • แนะนำ สรรหา แคมเปญการตลาด ที่สามารถทำให้ลูกค้า Engagement กับธุรกิจท่านมากขึ้น
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดบน Line@
 • รายงานผลสถิติต่างๆอย่างละเอียด ทุกๆ 4 สัปดาห์

Line@ Management Plan

Plans
Post Updates (Post daily)
Campaign Kickoff Consultation
Dedicated Account Manager
Account & Page Setup
Profile Picture/Avatar
Cover Photo/Background Image
Branded Status Updates
Long Version Posts
Short Version Posts
Social Media Consultants
Monitoring
Analytics reports
Managed solution
Advanced reporting
Basic
1-2
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Professional
3-4
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Enterprise
5-6
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Ultimate
7-8
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Package บริการ: มีให้เลือก 4 Package 

Package
 ค่าบริการ
 1 Month
  [ สอบถาม ]
 3 Month
  [ สอบถาม ]
 6 Month
  [ สอบถาม ]
 12 Month
  [ สอบถาม ]
หมายเหตุ:
 • ชำระตาม Package ที่ใช้บริการ หมายถึงทางบริษัท เน็กซ์ทริกซ์ จำกัด จะทำการเรียกเก็บค่าบริการตาม Package เช่น ใช้บริการ Package แบบ 3 เดือน ดังนั้นจะชำระค่าบริการ 100% ก่อนใช้บริการ
เงื่อนไขการให้บริการ Line@ Management
 • หลังจากได้รับข้อมูล ทีมงานจะทำการอัพเดทข่าวสาร ให้ภายใน 24 ชม.
 • ทีมงานจะทำการอัพเดทข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อย่างน้อยวันละ 1-8 ข่าว 
 • การตอบคำถามต่างๆ ใน Social Media ทางทีมงานจะทำการตอบเมื่อได้รับอนุญาตและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้รับการยืนยันจากทางผู้จ้างแล้วเท่านั้น 
 • ทางเราไม่รวมบริการ Customer Support หรือ CRM ที่ตอบปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ของสินค้าหรือบริการที่เกิดจากลูกค้า โดยเจ้าของแบรนด์จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเอง
 • เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ทางเราขออนุญาตไม่ทำการปรับแก้ไขข้อความโปรโมชั่น ประกาศ
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเต็มเดือน