Internet Marketing Services : บริการด้านการตลาดออนไลน์ของเรา

บริการให้คำปรึกษาและบริการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ที่พร้อมจะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ทั้งสื่อ Social Media , Search Engine และสื่อออนไลน์อื่นๆ
เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างการเชื่อมต่อและสื่อสารกับลูกค้าของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ เรามีทีมงาน, ทรัพยากร และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการตลาดออนไลน์ของคุณ โดยบริการของเราแบ่งออกได้ดังนี้ 

1.Internet Marketing Consultants & Training

บริการให้คำปรึกษาด้านทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ , บริการสอนการทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงสอนการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการทำการตลาดต่างๆ  ที่พร้อมจะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ทั้งสื่อ Social Media , Search Engine และการจัดการโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น 

2.Search Engine Marketing (SEM) : บริการทำการตลาดผ่านสื่อ Search Engine

 • Google Adwords Services: บริการบริหารจัดการการโฆษณาผ่าน Google Adwords
 • Search Engine Optimization Services (SEO) : บริการโปรโมทเว็บไซต์และการทำ SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับ Search Engine อย่าง Google, Yahoo และ Bing

3.Social Media Marketing (SMM) : บริการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media

Social Media Content Marketing บริการจัดทำเนื้อหาในรูปแบบของ Info Graphic, Story Content หรือ Video Content ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook Page, Instagram, Line@ , Twitter, Pinterest และ Google+

 • Facebook Fan Page Management Services: บริการบริหารจัดการและดูแล Facebook Fan Page
 • Facebook Apps Services: บริการพัฒนา ติดตั้งและทำกิจกรรมบน Facebook Apps
 • Twitter Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการและดูแล Twitter
 • Google Plus Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการและดูแลกูเกิลพลัส
 • Instagram Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการและดูแลอินสตาแกรม
 • Pinterest Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการและดูแล Pinterest
 • LINE@ Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการและดูแล LINE@ Account
 • Youtube Marketing Services: บริการทำการตลาด-บริหารจัดการและดูแล Youtube

4.Online Advertising : บริการบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์

 • Facebook Ads Services: บริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Facebook Ads
 • Instagram Ads Services: บริการบริหารจัดการโฆษณาผ่านอินสตาแกรม
 • YouTube Advertising‎ Services: บริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Youtube
 • Google Adwords Services: บริการบริหารจัดการการโฆษณาผ่าน Google Adwords
 • Web Banners (Banner ads) บนเว็บไซต์ชั้นนำต่างๆ

5.Content Marketing/ Blog Reviews : บริการทำการรีวิวสินค้า/บริการผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ

 • นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่น การตกแต่งบ้าน ข้อมูลทางกฏหมาย ข้อมูลการก่อสร้าง และเทคนิคต่างๆ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
 • รีวิว วิเคราะห์ เจาะลึก รีวิวการเดินทาง รีวิวสถาพแวดล้อม ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ